Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

UPIS U PRVI RAZRED

20.06.2018.

Svi učenici koji su predali dokumente za upis u I razred u školskoj 2018/2019 su primljeni.


OBAVIJEST

20.06.2018.

Učenici koji će obavljati praksu od 25.6.2018. treba da dođu u ponedjeljak, 25.6.2018. u 8h ispred Porezne uprave i tu sačekaju direktora škole. 


LJETNA PRAKSA

19.06.2018.

RASPORED OBAVLJANJA PRAKSE

GRUPA I

R/br

Prezime i ime

Razred

Datum

1

Džanović Imran

III-3

25.6. – 29.6.2018.

2

Kobić Ajla

III-3

25.6. – 29.6.2018.

3

Krehić Belmin

III-3

25.6. – 29.6.2018.

4

Heleg Adna

III-3

25.6. – 29.6.2018.

5

Bečirović Ena

III-3

25.6. – 29.6.2018.

6

Hasagić Zerina

III-3

25.6. – 29.6.2018.

7

Muslić Hana

III-3

25.6. – 29.6.2018.

8

Jerkić Jana

III-2

25.6. – 29.6.2018.

9

Sofić Lamija

III-2

25.6. – 29.6.2018.

10

Šut Amina

III-2

25.6. – 29.6.2018.

 

GRUPA II

R/br

Prezime i ime

Razred

Datum

1

Mehić Amila

III-1

2.7. – 6.7.2018.

2

Kobilica Mediha

III-1

2.7. – 6.7.2018.

3

Spahović Džana

III-1

2.7. – 6.7.2018.

4

Patković Selman

III-1

2.7. – 6.7.2018.

5

Valjevac Tarik

III-1

2.7. – 6.7.2018.

6

Pašajlić Lana

III-2

2.7. – 6.7.2018.

7

Beganović Jasna

III-2

2.7. – 6.7.2018.

8

Skender Amer

III-6

2.7. – 6.7.2018.

9

Omerbašić Denijal

III-1

2.7. – 6.7.2018.

10

Spahić Samra

III-4

2.7. – 6.7.2018.

 

GRUPA III

R/br

Prezime i ime

Razred

Datum

1

Polimac Zerina

III-6

9.7. – 13.7.2018.

2

Ibrahimagić Adna

III-6

9.7. – 13.7.2018.

3

Luković Hana

III-6

9.7. – 13.7.2018.

4

Šehović Hana

III-6

9.7. – 13.7.2018.

5

Juhić Medina

III-5

9.7. – 13.7.2018.

6

Ganibegović Lejla

III-5

9.7. – 13.7.2018.

7

Ćedić Edin

III-5

9.7. – 13.7.2018.

8

Isaković Kanita

III-5

9.7. – 13.7.2018.

9

 

 

9.7. – 13.7.2018.

10

 

 

9.7. – 13.7.2018.

 

 

 

GRUPA IV

R/br

Prezime i ime

Razred

Datum

1

Terzić Dženita

III-6

16.7. – 20.7.2018.

2

Suljić Emrah

III-6

16.7. – 20.7.2018.

3

Stupar Nejra

III-6

16.7. – 20.7.2018.

4

Bišić Selma

III-6

16.7. – 20.7.2018.

5

Mrkonjić Amir

III-2

16.7. – 20.7.2018.

6

Marevac Elmin

III-1

16.7. – 20.7.2018.

7

Bajramović Malik

III-1

16.7. – 20.7.2018.

8

Bašić Amina

III-2

16.7. – 20.7.2018.

9

Fejzić Ilhana

III-2

16.7. – 20.7.2018.

10

Jahić Adin

III-2

16.7. – 20.7.2018.

 

 

 


OBAVIJEST ZA MATURANTE

18.06.2018.

Svi maturanti koji nisu bili na prijemu kod  gradonačelnika, gospodina Kasumovića, mogu se javiti u zgradu stare općine. Kontakt osobe su: Sumea Mujkanović, Fata Srebrenica ili Zijad Imamović.


ČITAJTE U E-NOVINAMA

18.06.2018.