Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

PRELIMINARNE RANG LISTE

28.12.2022.

Na linkovima matematika-inf-poz 2,3,4 i 5svi kandidati TZOhemija nalaze se preliminarne liste kandidata koji su se prijavili na konkurs objavljen u sedmičnom listu "Naša riječ"Nazad