Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

SJEDNICA NASTAVNIĆKOG VIJEĆA

14.01.2020.

U ponedjeljak, 20.1.2020. u  10h održat će se sjednica Nastavničkog vijeća. Nazad