Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

Prijem radnik-ca na održavanju čistoće

14.08.2023.

U prilogu Preliminarne rang liste za prijem u radni odnos 

Radnik-ca na održavanju čistoće

Prigovor na bodovne liste se podnosi do srijede, 16.08.2023. godine do 15,00 sati

Pismenim putem u sekretarijatu škole ili ne e-mail

gim.zedo.direktor@gmail.com  

gim.zedo.sekretar@gmail.com 


RANG_LISTE_-_oglas

Oglas_rang_lista_-_puna_norma

Oglas_rang_lista_50_radnog_vremena


Nazad