Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

PRELIMINARNE LISTE

10.01.2021.

Preliminarne liste kandidata, konkursu od 22.12.2020, mogu se vidjeti na linku  Preliminarne liste kandidata konkurs od 22.12.2020. godineNazad