Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U PERIODU OD 4.5. DO 7.5.2021.

30.04.2021.

U skladu s obavještenjem MONKS-a broj 10-34-14233-4-3-6/20 od 30.4.2021. shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji nastavlja se s organizacijom i realizacijom online nastave/učenja. Za učenike završnih razreda od 4.5.2021. redovna nastava će se organizirati i realizirati u prostorijama škole.Nazad