Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

Obilježavanje godišnjice mature

20.05.2019.

Obilježavanje godišnjice mature


Obilježavanje 50. godišnjice mature

Generacija 1968 / 1969

Subota, 25.5.2019. godine, u 10,00 sati

Organizacioni odbor:

- Omerspahić Iršam     061 153 648

- Šećerović Zoran         061 934 997

- Pojskić Sead              061 736 601

 

Obilježavanje 40. godišnjice mature

Generacija 1978 / 1979

Subota, 15.6.2019. godine, u 11,00  sati

Organizacioni odbor:

- Tvrtko Mišanović          061 450 244

- Spahić Sean                 061 166 500

-  Halilbašić Mersija         061 892 061

 

Obilježavanje 30. godišnjice mature

Generacija  1988 / 1989

Subota 29.6.2019. godine, u 11,00 sati

Kontakt osoba:

Glorija Jekauc (Alić)   061 796 252

 


Nazad