Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

OBAVIJEST ZA MATURANTE

18.05.2020.

Drage maturantice, dragi  maturanti,

na linku Ucenici koji su oslobodjeni polaganja maturskog ispita su imena i prezimena učenica/učenika koje/i su oslobođene/i polaganja mature budući da su sve četiri godine postizale/i odličan uspjeh i imale/i primjerno vladanje. Čestitamo.

Na linku Ucenici koji polazu maturski ispit se nalaze imena i prezimena učenica/učenika koje/i polažu maturu u junskom ispitnom roku. Ove/i učenice/i dužne/i su da izvrše prijavu polaganja maturskog ispita na način objašnjen na linku O B A V I J E S T - prijava mature (1).

Svim učenicama i učenicima čestitamo na uspješno završenom četvrtom razredu gimnazije.Nazad