Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

OBAVIJEST ZA MATURANTE

23.05.2019.

Polaganje pismenog ispita iz Bosanskog jezika je u ponedjeljak, 3.6.2019. u 14h. Usmena odbrana maturskih radova za učenike koji polože Bosanski jezik održaće se u četvrtak, 6.6.2019. u 14h. Raspored polaganja i komisija biće objavljen na oglasnoj ploči za maturante.

Svi učenici koji polažu maturu u junskom ispitnom roku dužni su izvršiti prijavu maturskog ispita 27.5.2019. od 9,00 do 11,00 kod sekretara škole.Nazad