Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

OBAVIJEST ZA MATURANTE

20.05.2021.

Prijava maturskog ispita je u ponedjeljak, 24.5.2021. od 9h do 11h. Prijave se vrše kod sekretara. Svi maturanti koji polažu maturski ispit dužni su izvršiti prijavu u gore naznačenom vremenu.Nazad