Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

OBAVIJEST ZA MATURANTE

15.04.2021.

Obavještavaju se maturanti da konsultacije za izradu maturskih radova s mentorima traju do 23.4.2021. 

U SKLADU S ČLANOM 20 PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI "SL. NOVINE ZDK 20/07" UČENICI SU DUŽNI PREDATI MATURSKI RAD 30 DANA PRIJE POČETKA POLAGANJA MATURE.

TO ZNAČI DA MATURANTI MORAJU PREDATI MATURSKE RADOVE U UPRAVU ŠKOLE DO 30.4.2021.Nazad