Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

OBAVIJEST O ODLASKU NA SAJAM KNJIGE

07.10.2022.

OBAVJEŠTAVAJU SE RODITELJI DA ŠKOLA NE ORGANIZIRA ODLAZAK NA SAJAM KNJIGE U BEOGRAD I DA NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST U VEZI TE ORGANIZACIJE.

DIREKTOR ŠKOLE: VEHID SMRIKONazad