Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

OBAVIJEST

19.09.2022.

Obavještavamo roditelje i prijatelje da su naši maturanti sretno stigli u Španiju. Nazad