Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

OBAVIJEST

16.04.2021.

U osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, u periodu od 19.4.2021. godine do 23.4.2021. godine, a shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj pandemijom širenja corona virusa (COVID-19), nastavlja se s organizacijom i realizacijom online nastave/učenja. Ukoliko dođe do poboljšanja epidemiološke situacije na području Zeničko-dobojskog kantona, od 23.4.2021 prešlo bi se na nesmetano odvijanje nastave u školama prema procedurama, odlukama, instrukcijama i modelima koji su bili zastupljeni do 12.3.2021.Nazad