Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

LISTE KANDIDATA ZA PREDMETE BIOLOGIJA I OPERATIVNI SISTEMI

04.11.2020.

Na linku Rang liste Biologija i Operativni sistemi možete naći liste kandidata koji su se prijavili za predmete Biologija i Operativni sistemi.Nazad