Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

KULTURNO-NAUČNA KONFERENCIJATEDxMASARIKOVA

27.10.2020.

Kako je  kulturno-naučna konferencija TedxMasarikova opisana perom naših novinara pročitajte na linku TEDx MasarikovaNazad