Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

Dan nezavisnosti

28.02.2022.

Svim učenicima i radnicima škole

želimo 

sretan Dan nezavisnosti


Untitled


Nazad