Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

CULTURAL COLLISIONS

06.01.2021.

O aktivnostima naših učenika za vrijeme pandemije pročitajte na linku  Cultural CollisionsNazad