Anketa
Koju biste zemlju željeli ove godine posjetiti na maturalnoj ekskurziji?

Zahvalnica
Zahvaljujemo se firmi Telekabel d.o.o. koja školi posve besplatno pruža internet konekciju.

10 godina mature

06.06.2019.

Obilježavanje 10 godina mature


10 godina mature

generacija 2008/2009

subota, 22.6.2019 godine u 11,00 sati

 

kontakt osoba

Snegar Larisa    062 992 897


Nazad